Dotacje unijne

Znajdź na stronie

Aktualności

07 luty 2020
20 grudzień 2019
06 grudzień 2019
03 grudzień 2019

Firma TMR Plastics Sp. z o.o. począwszy od 2007 roku kilkukrotnie z powodzeniem aplikowała o dotacje unijne z funduszy przedakcesyjnych i z funduszy strukturalnych. Mamy satysfakcję, że kilka projektów udało się zrealizować. Pomoc unijna stała się dla nas szansą na przyspieszony rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjności na rynku europejskim.

Oto lista zrealizowanych projektów, współfinansowanych przez Unię Europejską.

Wsparcie przedsiębiorstwa TMR PLASTICS Sp. z o.o. w zakresie zautomatyzowania procesów produkcyjnych oraz wprowadzenia do oferty nowych produktów

Nr RPKP.05.02.02-04-028/14  projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Osi priorytetowej . 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw  Działania 5.2. wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw Podziałania. 5.2.2. Wsparcie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007–2013

Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze

Misja gospodarcza do Danii i Szwecji w terminie 7-11 kwietnia 2014 r.

Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie maszyn

Projekt dofinansowany z SPO-WKP w ramach działania 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

Wsparcie firmy TMR Plastics Spółka z o.o. w zakupie urządzeń zwiększających zdolności produkcyjne

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego w ramach działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Wsparcie firmy TMR Plastics Spółka z o.o. w kampanii reklamowej w Bydgoszczy

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego w ramach działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.

Aktualności

07 luty 2020
20 grudzień 2019
06 grudzień 2019

Kontakt

Telefon:
+48 52 58 35 600
E-mail:
tmr@tmr.pl
Pon - Pt 8:00 - 16:00

Klaster

© 2017 TMR Plastics Sp. z o.o. All Rights Reserved.

Search